Ubuntu 20.04 Composer Kurulumu

24 November 2020

Composer, PHP için en iyi bağımlılık yönetimi aracıdır ve php tabanlı projeler için kurulum ve güncellemeleri kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Belirli bir projenin başka hangi paketlere bağlı olduğunu kontrol eder ve gereksinimlere göre uygun sürümleri kullanarak kurulum yapar.

Kuruluma geçmeden önce sudo yetkileri olan bir kullanıcı ile sisteme giriş yapın ve firewall yazılımını aktif hale getirin.

sudo apt update
sudo apt install php-cli unzip git

Artık kuruluma geçebiliriz.

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

İndirdiğimiz dosyanın bütünlük kontrolünü yapın.

HASH:`curl -sS https://composer.github.io/installer.sig`
echo $HASH

echo komutunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır

e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae64f26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a

Çıktı değerini doğrulamak için alttaki komutu uygulayın

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') ::: '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Doğrulandı yazısını göreceksiniz. Eğer installer corrupt diyorsa dosyayı yeniden indirin.

Composer kurulumunu global hale getirmek için /usr/local/bin altına alıyoruz:

sudo php composer-setup.php --install-dir:/usr/local/bin --filename:composer

Komut çıktısı şöyle olmalı:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 1.10.5) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

Kurulumu test edelim:

composer
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.10.5 2020-04-10 11:44:22

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help           Display this help message
 -q, --quiet          Do not output any message
 -V, --version         Display this application version
   --ansi           Force ANSI output
   --no-ansi         Disable ANSI output
 -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
   --profile         Display timing and memory usage information
   --no-plugins        Whether to disable plugins.
 -d, --working-dir:WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
   --no-cache         Prevent use of the cache
 -v|vv|vvv, --verbose      Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Bu adımla birlikte Composer global olarak kuruldu ve kullanıma hazır. Dilerseniz composer-setup.php dosyasını global olarak kurmayıp, her bir proje için ayrı ayrı kullanabilirsiniz ancak kullanıcınız sudo yetkilerine sahip olduğundan buna gerek duymayacaksınız.


Profile picture

Linux Günlükleri
sunucu işlemlerinin ev adresi